Unutar modula Prodaje uveden je novi podmodul za dokument "Narudžbenica kupca". Unosom podataka u narudžbenicu, oni se automatski učitavaju u ponudu, pakirne liste i daljnje dokumente.

Korištenjem novog dokumenta Narudžbenica kupca, pojednostavljen je i ubrzan postupak izmjena i verzioniranja narudžbi, a time i korekcije ponudi i predračuna.