Ukoliko se na POS-blagajni daje račun sa transakcijskim plaćanjem, preporučujemo da se prije ispisa računa unese podatak o osobi koja preuzima račun, pogotovo ako to nije vlasnik ili nije poznata osoba. Na kartici Glava/Kupac postoji polje ‘Tko je preuzeo račun’. Unesite ime i prezime, prema potrebi i OIB. Uneseni podaci će se spremiti uz račun a također će se ispisati na dnu računa. Uz te ispisane podatke, kupac treba staviti i svoj potpis. Potpisani račun ostaje kao kopija u arhivi, a original se daje kupcu.

Isto vrijedi za Otpremnicu, koja bi se trebala ispisati u dva primjerka, kopiju potpisuje kupac i ta ostaje u arhivi. Da podsjetimo, Otpremnica treba biti bez cijene ako se izdaje u maloprodaji.