Napravili smo dodatni program za obračun PDV-a po naplaćenoj realizaciji, za one koji trenutno obačunavaju PDV po fakturiranoj realizaciji. Program daje listu svih računa iz perioda obračuna, sa specifikacijom uplata te izračunom razlike.

Opći porezni zakon je izmijenjen i sada omogućava odgodu plaćanja poreza PDV-a ako je promet u prethodnom mjesecu (ožujak) pao za minimalno 20%, te ako je vjerojatno da će isti takav pad prometa imatii i u slijedeća tri mjeseca. Dodatno treba predati zahtjev poreznoj upravi za odgodom, kojega treba obrazložiiti. Iznos koji se može odgoditi treba specificirati, a to je razlika između ‘normalnog’ obračuna po fakturiranoj realizaciji i onoga koji bi bio da se obračun radi po naplati (kolokvijalno rečeno kao da su ‘R2’ računi). Dobivenu razliku treba prijaviti u PDV obrascu u rubrici 8.2.

Program je napravljen za WinX i za Win8 verziju. Uz instalaciju programa ide i kratka obuka. Za ostale detalje, molim nazovite.