Od 1.4.2020. su aktualne izmjene postupka fiskalizacije prometa gotovinom. Već je o tome pisano ovdje, tako da bi sada dali samo preporuke za fiskaliziranje pratećih dokumenata:

1. preporučujemo da se za svaku prodaju u maloprodaji napravi račun i da se isti fiskalizira, u trenutku prodaje; u tom slučaju nema nikakvih drugih postupaka,

2. ako se mora izdati Otpremnica, a račun bi bio izdan kasnije, onda je preporuka da Otpremnica bude uvijek ispisana bez iznosa; treba obratiti pažnju da se takve Otpremnice moraju fakturirati najkasnije do kraja obračunskog razdoblja (do kraja mjeseca),

3. Tako ispisane otpremnice (bez iznosa) treba potpisati kupac i prodavač, te jednu kopiju sa potpisom kupca ostavit za arhivu,

4. Ako se kupcu daje Otpremnica koja ima prikazane sve podatke uključujući i iznos, istovremeno treba napraviti i račun, fiskalizirati ga i predati kupcu, bez obzira da li je plaćen gotovinom ili će biti plaćen na  drugi dozvoljeni način, npr. transakcijski (Član 27c. t.2 Zakona o fiskalizaciji prometa gotovinom); na ovaj način bi izbjegli da se Otpremnica fiskalizira, a kasnije da se fiskalizira i Račun za istu isporuku,

5. Navedeno pod 4. se odnosi na situacije kada je kupac fizička osoba, a naravno, može i za pravne osobe,

6. Ako je kupac pravna osoba (prodaja na veliko iz maloprodaje), a za slučajeve opisane pod 4., mislimo da je potrebno dodatno tumačenje zakonodavca. Ipak, za 100%-tnu sigurnost, da se izbjegne fiskalizacija Otpremnice za pravne osobe, prema (Član 27a. i 27b. t.1 Zakona) naše je mišljenje da bi kupac trebao prethodno ispostaviti Narudžbenicu, ili bi prodavač prethodno trebao kupcu dati Ponudu koju bi potpisom potvrdio kupac i prodavatelj.