Na temelju Odluke Nacionalnog stožera, ograničava se rad mnogih trgovina. Ovo je sezona građevinskih radova, a trgovine građevinskim materijalom imaju također ograničenja. 
 
 

 Veleprodaja nije ograničena, ali je maloprodaja: moguće je prodavati na osnovu narudžbe. Drugim riječima, u skladu sa ostalim ograničenjima i uputama, kupci u maloprodaji ne mogu slobodno cirkulirati u prostorima maloprodaje (rastojanje od 2 metra u zatvorenim prostorima, odnosno 1 metra u otvorenim). Moguće je zaprimiti narudžbu, telefonom, e-mailom ili kroz web shop, robu paletirati ili barem pakirati ako je roba rasuta, te stranka može robu preuzeti odjednom, vozilom ili ručno. Ako se narudžba zaprima u prostorima prodavatelja (trgovca), trebalo bi odvojiti jedan prostor za direktno zaprimanje narudžbe, koji bi imao ograničeno kretanje (rastojanje, provjetravanje, čišćenje...)

U Poslovnim knjigama imamo poseban mikromodul sa Narudžbenicama kupaca. Namjena je da se narudžba zaprimi, evidentira u Poslovnim knjigama te na osnovu nje pripremi Ponuda ili Nalog za pakiranje. Na osnovu Pakirne liste se može napraviti Otpremnica (potrebna ako se roba odvozi a nema izdanog računa). Proces je automatiziran, i u biti ne zahtjeva previše dodatne obrade. Prema Odluci, svakako je potrebno da se za svaku prodaju u trgovini na malo ima evidentiranu narudžbu.

Vezano na navedeno molim da pogledate Novosti od 19.3.20. (fiskalizacija popratnih dokumenata).