Coronavirus stvara pravu pošast u društvu, na svaki način. U Aura Softu se prilagođavamo novim uvjetima, mada se i ti uvjeti mijenjaju svakog dana, gotovo iz sata u sat. Do daljnjega nastojimo prema korisnicima Poslovnih knjiga poslovati normalno, bez nekih vidljivih promjena. Djelomično smo se prebacili na online rad, tj. na rad od doma, preko interneta. Nadam se da se to neće primijetiti u bilo kojem smislu, od strane samih korisnika programa. Imamo brzi internet od 50MBit/sek, sinhrone brzine (u oba smjera, tkz. SDSL, za razliku od ADSL-a), te istovremeno možemo raditi sa 8 različitih PC-ja kod korisnika. Za to koristimo licencirani i profesionalni program za udaljeni pristup. Što se rada sa korisnicima tiče, na isti način pristupamo ‘od doma’ kao i iz firme. Važno je znati da se ne spajamo niti se ne možemo spojiti ako to korisnik ne zna ili da nije upoznat s time.