U maloprodaji, koja se u Poslovnim knjigama provodi kroz modul POS-blagajna, najavljene su promjene od 1.4.2020. godine. Promjene se odnose na fiskalizaciju prometa gotovinom:
 
 
 
U maloprodaji, koja se u Poslovnim knjigama provodi kroz modul POS-blagajna, najavljene su promjene od 1.4.2020. godine. Promjene se odnose na fiskalizaciju prometa gotovinom:
- prateći dokumenti ukoliko se steknu uvjeti, trebaju se također fislalizirati
- prateći dokumeni mogu biti npr.: ponude, otpremnice, narudžbenice u prodaji
- fiskalizirati treba sve takve dokumente ako se izdaju nakon što je isporuka započela ili je izvjesna da će biti isporučena
- dodatni uvjet je naravno da se u tim dokumentima navede da će biti plaćeni gotovinom (novac, kartica, čekovi...)
- ako je navedeno da će se plaćanje obaviti transakcijski (virman-HUB, uplatnica, preko interneta), fiskalizacija nije obavezna, mada se može i takve dokumente fiskalizirati
- ako je prethodno izdan, ispisan i fiskaliziran račun, onda prateće dokumente ne treba fiskalizirati
- ako na pratećim dokumentima nije naveden iznos plaćanja, onda ih ne treba fiskalizirati.
Prema svemu navedenom, smatramo da se u našim programima ne treba provodit fiskalizacija popratnih dokumenata. Očigledno da je zakonodavac sa time tražio rješenje fiskalizacije u ugostiteljstvu, prvenstveno.