U nastavku komunikacije s djelatnicima razvoja sustava razmjene e-računa u FINA-i i Moj eRačun-u, dobili smo potvrdu nekih činjenica, koje objašnjavaju trenutne probleme u slanju e-računa od strane korisnika FINA-e prema korisnicima Moj-eRačun u B2B segmentu. U FINA-i izjavljuju kako generalno B2B web servis Moj-eRačun sustava ne zaprima račune kreirane prema EU normi nego samo po staroj specifikaciji za e-račun. Međutim, zamolili su kolegu iz Moj-eRačun da se očituje po tom pitanju.

Iz tvrtke Moj-eRačun smo dobili potvrdu kako problem postoji jer je s njihove strane je ostalo tehnički odraditi još dio komunikacije sa FINA servisom te kako za sada samo dio B2B razmjene sa FINA-om funkcionira. Dodaju kako, ukoliko postoji potreba da se račun šalje prema FINA B2B korisniku , neka se isti za sada pošalje poštom. Očekuju poboljšanja kroz dva ili tri tjedna te će se javiti svojim korisnicima kada bude bilo novosti.

Pošto se radi o samo dijelu B2B razmjene koji zasad ne funkcionira pravilno, mi smo pokušali utvrditi o kojem se dijelu radi i analizirati malo dosadašnju uspješnu razmjenu e-računa. Nažalost, pošto je registar korisnika e-računa (neovisno o posredniku) ograničen samo na subjekte koji su registrirani za zaprimanje e-dokumenata, a takvih je bilo iznimno malo, nismo mogli popratiti čiji su korisnici (FINA-e ili Moj-eRačun-a) uspješno slali prema korisnicima Moj -Račun.