Od 1.6.2019. stupaju na snagu nova pravila za SEPA kreditne transfere. Drugim riječima, ako koristite net-banking iz Poslovnih knjiga za plaćanja vašim partnerima ili državi (porezi, doprinosi,...), potrebno je nadograditi program za formiranje SEPA naloga.

Programi u Poslovnim knjigama WinX su izmijenjeni i prilagođeni novim uvjetima, za domaće kreditne transfere. Kako je većina korisnika već prebacila poslovanje na Poslovne knjige WinX, molimo korisnike koji rade na Win8 verziji, i ako koriste net banking, da nam to čim prije jave. Ako ima zainteresiranih za to, napravit ćemo ispravke i u Win8 verziji.