S početkom sljedeće godine, točnije sa 14.1.2020. Microsoft prestaje podržavati Windows 7. Operacijski sustav će naravno i dalje biti funkcionalan, ali će prestati dolaziti ‘zakrpe’ za operacijski sustav. Tu se na prvom mjestu misli na poboljšanja vezana za zaštitu podataka i računala.  Isto se odnosi na Windows Server 2008.

Za poslovne korisnike koji koriste Windows 7 je preporučljivo da do tog datuma pripreme alternativna rješenja, npr Windows 10.

Računala sa Windows 7 operativnim sustavom se i dalje mogu (eventualno) koristiti kao terminalne radne stanice, koje se na server spajaju preko RDP protokola, odnosno

ona računala koja se ne spajaju na internet ili na server direktno. 

Poslovne knjige Win8 radit će i dalje na Windows 7 kao i do sada. Kao što je poznato, Poslovne knjige WinX rade na radnim stanicama i ako su to Windows 7 radne stanice, ali sam program se mora instalirati na Windows 10 ili Windows Server 2017 verziji.