Svi   korisnici koji koriste Ponude ili Otpremnice s prikazanom cijenom, iznosom i obračunatim porezom, moraju zatražiti nove verzije programa.

Prema novim propisima od 01. siječnja 2019., trebalo bi uvesti izmjene u program. Prema izmjenama zakona o PDV-u, na prethodno navedenim dokumentima treba pisati napomena: "OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN".

Ukoliko korisnik ne želi nove programe, navedenu napomenu treba napisati u neku od postojećih rubrika na dokumentu, a koje se i ispisuju (npr. "Memo" rubrika u zaglavlju).

Za nepridržavanje ove klauzule predviđena je kazna od 30 000 kn do 500 000 kn.

Kao dobavljač ovog programa, svoje programe smo pravodobno izmijenili, a na korisnicima ostaje odluka na koji će način sprovesti novi zakon.