Ukoliko se na POS-blagajni daje račun sa transakcijskim plaćanjem, preporučujemo da se prije ispisa računa unese podatak o osobi koja preuzima račun, pogotovo ako to nije vlasnik ili nije poznata osoba. Na kartici Glava/Kupac postoji polje ‘Tko je preuzeo račun’. Unesite ime i prezime, prema potrebi i OIB. Uneseni podaci će se spremiti uz račun a također će se ispisati na dnu računa. Uz te ispisane podatke, kupac treba staviti i svoj potpis. Potpisani račun ostaje kao kopija u arhivi, a original se daje kupcu.

Isto vrijedi za Otpremnicu, koja bi se trebala ispisati u dva primjerka, kopiju potpisuje kupac i ta ostaje u arhivi. Da podsjetimo, Otpremnica treba biti bez cijene ako se izdaje u maloprodaji.

Obrazac NP1 kao potvrda za neisplaćenu plaću je usklađen za trenutnom zakonskom regulativom. Iz formalnih razloga, FINA ne prihvaća prethodnu verziju obrasca. Izmjena ja napravljena za Win8 i WinX verziju Poslovnih knjiga.

Napravili smo dodatni program za obračun PDV-a po naplaćenoj realizaciji, za one koji trenutno obačunavaju PDV po fakturiranoj realizaciji. Program daje listu svih računa iz perioda obračuna, sa specifikacijom uplata te izračunom razlike.

Opći porezni zakon je izmijenjen i sada omogućava odgodu plaćanja poreza PDV-a ako je promet u prethodnom mjesecu (ožujak) pao za minimalno 20%, te ako je vjerojatno da će isti takav pad prometa imatii i u slijedeća tri mjeseca. Dodatno treba predati zahtjev poreznoj upravi za odgodom, kojega treba obrazložiiti. Iznos koji se može odgoditi treba specificirati, a to je razlika između ‘normalnog’ obračuna po fakturiranoj realizaciji i onoga koji bi bio da se obračun radi po naplati (kolokvijalno rečeno kao da su ‘R2’ računi). Dobivenu razliku treba prijaviti u PDV obrascu u rubrici 8.2.

Program je napravljen za WinX i za Win8 verziju. Uz instalaciju programa ide i kratka obuka. Za ostale detalje, molim nazovite.

Od 1.4.2020. su aktualne izmjene postupka fiskalizacije prometa gotovinom. Već je o tome pisano ovdje, tako da bi sada dali samo preporuke za fiskaliziranje pratećih dokumenata:

1. preporučujemo da se za svaku prodaju u maloprodaji napravi račun i da se isti fiskalizira, u trenutku prodaje; u tom slučaju nema nikakvih drugih postupaka,

2. ako se mora izdati Otpremnica, a račun bi bio izdan kasnije, onda je preporuka da Otpremnica bude uvijek ispisana bez iznosa; treba obratiti pažnju da se takve Otpremnice moraju fakturirati najkasnije do kraja obračunskog razdoblja (do kraja mjeseca),

3. Tako ispisane otpremnice (bez iznosa) treba potpisati kupac i prodavač, te jednu kopiju sa potpisom kupca ostavit za arhivu,

4. Ako se kupcu daje Otpremnica koja ima prikazane sve podatke uključujući i iznos, istovremeno treba napraviti i račun, fiskalizirati ga i predati kupcu, bez obzira da li je plaćen gotovinom ili će biti plaćen na  drugi dozvoljeni način, npr. transakcijski (Član 27c. t.2 Zakona o fiskalizaciji prometa gotovinom); na ovaj način bi izbjegli da se Otpremnica fiskalizira, a kasnije da se fiskalizira i Račun za istu isporuku,

5. Navedeno pod 4. se odnosi na situacije kada je kupac fizička osoba, a naravno, može i za pravne osobe,

6. Ako je kupac pravna osoba (prodaja na veliko iz maloprodaje), a za slučajeve opisane pod 4., mislimo da je potrebno dodatno tumačenje zakonodavca. Ipak, za 100%-tnu sigurnost, da se izbjegne fiskalizacija Otpremnice za pravne osobe, prema (Član 27a. i 27b. t.1 Zakona) naše je mišljenje da bi kupac trebao prethodno ispostaviti Narudžbenicu, ili bi prodavač prethodno trebao kupcu dati Ponudu koju bi potpisom potvrdio kupac i prodavatelj.

Na temelju Odluke Nacionalnog stožera, ograničava se rad mnogih trgovina. Ovo je sezona građevinskih radova, a trgovine građevinskim materijalom imaju također ograničenja. 
 
 

Coronavirus stvara pravu pošast u društvu, na svaki način. U Aura Softu se prilagođavamo novim uvjetima, mada se i ti uvjeti mijenjaju svakog dana, gotovo iz sata u sat. Do daljnjega nastojimo prema korisnicima Poslovnih knjiga poslovati normalno, bez nekih vidljivih promjena. Djelomično smo se prebacili na online rad, tj. na rad od doma, preko interneta. Nadam se da se to neće primijetiti u bilo kojem smislu, od strane samih korisnika programa. Imamo brzi internet od 50MBit/sek, sinhrone brzine (u oba smjera, tkz. SDSL, za razliku od ADSL-a), te istovremeno možemo raditi sa 8 različitih PC-ja kod korisnika. Za to koristimo licencirani i profesionalni program za udaljeni pristup. Što se rada sa korisnicima tiče, na isti način pristupamo ‘od doma’ kao i iz firme. Važno je znati da se ne spajamo niti se ne možemo spojiti ako to korisnik ne zna ili da nije upoznat s time.

U maloprodaji, koja se u Poslovnim knjigama provodi kroz modul POS-blagajna, najavljene su promjene od 1.4.2020. godine. Promjene se odnose na fiskalizaciju prometa gotovinom:
 
 

Obavještavamo sve naše korisnike koji koriste Windows 10 operacijski sustav da je potrebno provjeriti je li dostupan update Windowsa na vašim računalima. Navedeno uzrokuje brojne poteškoće u radu računala pa tako i programa Poslovne knjige. Molimo vas da osigurate adekvatno okruženje za rad Poslovnih knjiga tako što ćete pokrenuti potrebni update i to u nekoliko jednostavnih koraka opisanih u nastavku. 

U nastavku komunikacije s djelatnicima razvoja sustava razmjene e-računa u FINA-i i Moj eRačun-u, dobili smo potvrdu nekih činjenica, koje objašnjavaju trenutne probleme u slanju e-računa od strane korisnika FINA-e prema korisnicima Moj-eRačun u B2B segmentu. U FINA-i izjavljuju kako generalno B2B web servis Moj-eRačun sustava ne zaprima račune kreirane prema EU normi nego samo po staroj specifikaciji za e-račun. Međutim, zamolili su kolegu iz Moj-eRačun da se očituje po tom pitanju.

Primijetili smo učestale pozive odnosno reklamacije da se pri slanju e-računa prema kupcima koji koriste posrednika Moj eRačun javlja greška: „Svojstvo pretinca primatelja nije ispravno“. Uputili smo Fini pitanje. Problem je u nesukladnosti baza Moj eRačun i Fine. 

 U Poslovne knjige WinX smo uveli novu opciju za slanje e-računa. Opcija je potpuno integrirana u sustav te ima sljedeće osnovne karakteristike:

- formiranje XML računa u formatu UBL 2.1, koje je de-facto standard u EU i Hrvatskoj,

- gotovo sve opcije koje nudi program za unos i ispis računa, a koje su i predviđene po standardu UBL eRačuna, su implementirane u e-račun,

Na POS kasi je sada moguće da se na istom računu unose stavke sa PPO zajedno sa ostalim artiklima koji imaju normalni porez 25%. Program za formiranje PPO obrasca prijavljuje samo one stavke koje imaju porez za PPO (npr. šifru poreza 10). Važno je da se cijeli račun u zaglavlju označi da ima stavke sa PPO.

Od 1.6.2019. stupaju na snagu nova pravila za SEPA kreditne transfere. Drugim riječima, ako koristite net-banking iz Poslovnih knjiga za plaćanja vašim partnerima ili državi (porezi, doprinosi,...), potrebno je nadograditi program za formiranje SEPA naloga.

U skladu s novim regulativama, u Poslovne knjige WinX dodane su funkcionalnosti i uvedene promjene vezane uz e-Obrazac U-RA. 

Sam postupak kreiranja obrasca je isti kao i kod ostalih e-obrazaca - program formira datoteku na nekom direktoriju, što se onda prijavljuje preko portala.

S početkom sljedeće godine, točnije sa 14.1.2020. Microsoft prestaje podržavati Windows 7. Operacijski sustav će naravno i dalje biti funkcionalan, ali će prestati dolaziti ‘zakrpe’ za operacijski sustav. Tu se na prvom mjestu misli na poboljšanja vezana za zaštitu podataka i računala.  Isto se odnosi na Windows Server 2008.

Od 1.1.2019. stupile su na snagu izmjene u obračunu i evidenciji PDV-a. Na prodaju betonskog čelika ili željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza (armatura) primjenjuje se prijenos porezne obveze (PPO). U veleprodaji se to standardno može odraditi kroz račun veleprodaje. Na POS-kasi do sada nismo imali potrebe za PPO.

Sad i POS-kasa ima opciju prodaje sa prijenosom porezne obveze, na nivou računa (kao u veleprodaji) tj. sva roba u računu ide na prijenos porezne obveze (na istom računu ne mogu biti i ostali artikli). Uvjet za PPO – to mora biti kupac koji ima uvjete za PPO (OIB, želi račun na firmu) , kupuje artikle koji imaju posebnu oznaku da se mogu prodavati sa PPO.

Svi   korisnici koji koriste Ponude ili Otpremnice s prikazanom cijenom, iznosom i obračunatim porezom, moraju zatražiti nove verzije programa.

Prema novim propisima od 01. siječnja 2019., trebalo bi uvesti izmjene u program. Prema izmjenama zakona o PDV-u, na prethodno navedenim dokumentima treba pisati napomena: "OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN".

Kao što smo već i bili najavili, GDPR uredbu (bolje rečeno – naredbu) smo sproveli kroz novi programski paket Poslovne knjige WinX (ili Win 10). Napravljene su procedure radi zaštite od neovlaštene obrade osobnih podataka, od gubitka podataka, krađe ili uništenja istih. Osnovne tehnike koje smo primijenili su:

1. zaštita svake procedure, odnos obrade podataka sa korisničkim imenom i lozinkom,

2. postavljanje korisničke role za svakog operatera (osobe koja vrši obradu podataka),

3. detaljno evidentiranje svake obrade na podacima. GDPR ne propisuje koje će se tehnike koristiti, daje samo preporuke, ali svaki Voditelj i Izvršitelj obrade će primijeniti one tehnike i postupke koji su adekvatne rizicima i dostupnim tehničkim rješenjima.

Sutra, 25.5.18. je dan kada startaju nova pravila u vezi zaštite osobnih podataka. U nastavku ćemo rezimirati GDPR direktivu, odnosno sve što je potrebno da se poduzme oko implementacije novih pravila. Što god mislili o navedenoj zaštiti koja je zadana Direktivom EU i dodatno potvrđena hrvatskim Zakonom o zaštiti osobnih podataka (usvojen je pred desetak dana), činjenica je da se svi moramo prilagoditi tom Zakonu ili snositi posljedice, koje baš i nisu male. S druge strane, svaka promjena u našem poslovanju iziskuje nova prilagođavanja, učenje novih procedura, a s time su povezani i novi troškovi.

Najprije da kažemo da je 25.5.18. prvi dan od kada će započeti rad na zakonski osnovanoj zaštiti osobnih podataka, prema GDPR-u. To je samo početak primjene, a usklađivanje će trajati godinama.

Moramo naglasiti – firme koje nemaju osobnih podataka od privatnih osoba, nisu u obavezi primjenjivati procedure po GDPR-u. Međutim, ako firma ima i jednu osobu za koje je skupila osobne podatke (ime i prezime, adresu, OIB, e-mail,...) mora se pridržavati GDPR-a, tj. štititi te podatke. Štićeni podaci mogu biti od vanjskih osoba (kupci, dobavljači, poslovni partneri) ili zaposlenici, dioničari, učenici... Podatke se mora štititi ali i moći dokazati da to radimo na adekvatan način. 

Korištenje mobilnog data collectora u skladištima pojednostavljuje i ubrzava procese upravljanja artiklima. Mobilni data collector s bar-kod čitačem sada omogućava brzu i izravnu izradu skladišnih otpremnica i pakirnih listi, dok je vrlo važna još i mogućnost obrade inventure pomoću iste tehnologije.

Od sada je Vašim terenskim komercijalistima zaslon mobitela dovoljan za izradu narudžbi. U našoj ponudi je Android aplikacija koja će olakšati i ubrzati rad s narudžbama na terenu.

Kako biste vidjeli kako će se nova aplikacija za Vaše terenske komercijaliste uklopiti i poboljšati Vaše poslovanje, pregledajte njene značajke.

Unutar modula Prodaje uveden je novi podmodul za dokument "Narudžbenica kupca". Unosom podataka u narudžbenicu, oni se automatski učitavaju u ponudu, pakirne liste i daljnje dokumente.

Korištenjem novog dokumenta Narudžbenica kupca, pojednostavljen je i ubrzan postupak izmjena i verzioniranja narudžbi, a time i korekcije ponudi i predračuna.


Isprobajte mogućnost obrade inventure korištenjem mobilnog data collectora s laserskim bar-kod čitačem te ubrzajte i pojednostavite svoj proces inventure. Novosti su:

  • automatski obračun viškova i manjkova

  • inteligentno prebijanje viškova s manjkom i prijedlogom dokumenta za proknjiženje