Aktualno

POS kasa - Promotivna prodaja (07.10.2014.)

Isplata plaće - platni promet (02.10.2014.)

Glavna knjiga - izvješća pomoću Pivot i Power Pivot tablica u Excelu (18.09.2014.)

Kontiranje (Plaćanja) - iznos u stranoj valuti (08.09.2014.)

Glavna knjiga - iznos u stranoj valuti (03.09.2014.)

Novo radno vrijeme (28.08.2014.)

Predujam u građevinarstvu sa prijenosom porezne obveze (16.05.2014.)

Obračun plaće - novi obračunski list (07.05.2014.)

Odlazak Windows XP-a i posljedice (17.04.2014.)

Izmjene obračuna plaće i JOPPD obrasca za poduzetničku plaću (14.03.2014.)

PDV za ulazne račune iz EU (stjecanje) (18.02.2014) 

PDV za 2014. godinu (10.02.2014.)

Prijenos porezne obveze (13.09.2013.)

Predujmovi u Poslovnim knjigama Win8 (03.09.2013.)

Poslovne knjige Win8 (12.08.2013.)

Promjene u Poslovnim knjigama sa 1.7.2013. (28.06.2013.)

Podrška za vanjske dokumente u Poslovnim knjigama (20.06.2013.)

Ispis obrazaca HUB 3 i HUB 3A (19.06.2013.)

PDV i 1. srpanj 2013. (19.06.2013.)

Fiskalizacija i ostale promjene (13.12.2012.)

Datum DVO, rok plaćanja i rok provjere isporuke prema novom Zakonu (07.11.2012.)

Fiskalizacija (06.11.2012.)

Proizvodnja: Sastavnice i Rastavnice (06.11.2012.)

Zakon o financijskom poslovanju i Poslovne knjige Win7 (05.11.2012.)

Novosti - Opomene (18.06.2012.)

Platni promet - uvođenje IBAN broja u Poslovne knjige (15.06.2012.)

Porezne promjene - PDV (28.02.2012.)

Prepustite da program vodi vaše zalihe i lansira narudžbe jer će to napraviti puno bolje nego vi sami. I to brzo, efikasno i jednostavno, sa par klikova mišem i u par minuta, bez dodatnih procedura i gubitka vremena.  Program za optimiziranje zaliha u trgovini, koji je integriran sa automatskim formiranjem narudžbi je već dugo godina u izborniku Poslovnih knjiga. Program koristi posebni algoritam za formiranje narudžbi, koji je sada dodatno usavršen.  Također, program sada računa i bruto težinu za pojedinu Narudžbu dobavljaču, kako bi se mogao planirati i prijevoz.  Program uzima u obzir i robu na putu, koja još nije na zalihama, tj. robu koja je spremna za isporuku a nije još isporučena kao i onu koja je u dolasku a još nije zaprimljena. (29.01.2012.)

Za firme koje se bave trgovinom na veliko: napravljena je integracija sa sustavom Lagermaxa i Intereurope. Slanje naloga za otpremu, preuzimanje otpremnica i stanja zaliha, te formiranje pojedinačnih ili skupnih faktura na osnovu otpremnica. (29.01.2012.)

Plaće - isplata preko OTP Banke (09.09.2011.)

Poslovne knjige Win7 su prilagođene za rad u BIH i Srbiji. Sadrže kompletni modul za fiskalizaciju računa u veleprodaji: fiskaliziranje računa i reklamiranih računa, ispis ostalih fiskalnih dokumenata, kontrola fiskalnog printera i usklađivanje sa knjigovodstvom.

Blagajničko poslovanje - novosti (09.06.2011.)

Da zalihe idu u minus? Može!!! (08.06.2011.)

Dugotrajna imovina (02.06.2011.)

Novo - rad sa dokumentima (memorandumi, ugovori, dopisi...) (07.02.2011.)

Otprema robe u inozemstvo ili tuzemstvo - palete i Pakirna lista (03.12.2010.)

Program Kompenzacije - dodatno (03.12.2010.)

Novosti u vezi obračuna plaća - konačni obračun i ostalo (01.12.2010.)

Novosti u plaćama (14.10.2010.)

Račun-uplatnica (14.10.2010.)

Kompenzacije (14.10.2010.)

Dugotrajna imovina integrirana u Glavnu knjigu (20.04.2010.)

Novi obračun amortizacije - mjesečno i godišnje (06.04.2010.)

Program za kontiranje ulaznih/izlaznih računa (06.04.2010.)

Konsolidirane bilance u Glavnoj knjizi (22.03.2010.)

HNB tečajna lista

Broj liste:
Datum: . .
ml
eta
cri
ta
nk
ink
nk
nk
ge
r
r
re
re
re
re
Li
}
nk
doc
b-b
p_i
- B
wi
rip
nk
nk
nk
nk
nk
nk
dy
iv
iv
iv
<
mg
v c
iv
ar
i><
v c
div
iv
>
5>P
5>P
5>P
5>P
>Za
rm
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
0
0
oot
scr
scr
scr
n
r
n
r
n
r
r
r
UI(
r (
r
rip
 

PrijavaFiskalizacija

Utorak, 06 Studeni 2012 14:26

Tema koja je svakog dana prisutnija u poslovnim krugovima ali i u javnom životu je fiskalizacija: izrada fiskalnog računa u maloprodaji. Bez obzira što zakon o fiskalizaciji još nije donesen (predviđa se da će biti na slijedećem zasjedanju Sabora 14. sudenog 2012.), i mi se pripremamo kako bi na vrijeme pripremili potrebne programe. 

Za ugostitelje kao i za srednje i velike poduzetnike, fiskalizacija kreće sa 1. siječnjom 2013. godine. Ostali trgovci bi trebali krenuti sa 1. travnjem 2013., svi drugi (liječnici, odvjetnici,...) sa 1. srpnjem 2013. godine. U biti se sve svodi na program za POS-kasu, koji mora prije nego ispiše račun od porezne uprave dobiti JIR – jedinstveni identifikator računa, broj koji zatim treba biti ispisan na samom računu. To znači da će Porezna uprava na svojim serverima imati kopiju svakog računa koji je u maloprodaji izdan u Hrvatskoj. 

Koje su potrebne tehničke predradnje korisnika:

  • maloprodajno mjesto opremiti sa PC–kasom. Klasične kase se neće moći koristiti više,
  • PC-kasa mora imati minimalno Windows XP. Može i Linux međutim tih je malo a i Aura soft ne podržava pgrogram epod Linuxom. Znači, Windows 98 ili računalo sa DOS sustavom se neće moći koristiti,
  • Računalo mora imati instalirane NET- framework komponente. Windows 7 to već ima sa samom instalacijom, na XP računala to treba tek instalirati, jer ne dolaze u originalu. Net-framework je inače besplatan,
  • potrebna je internet veza. Na nekim je mjestima nedostupna ili loša veza, pa treba na vrijeme tražiti od dobavljača (T-Com, Vip, Metronet) da se omogući veza na internet. Moguća je i bežična veza, koju mogu podesiti i djelatnici Aura Softa. Također, podešavanje rutera može izvesti i Aura Soft,
  • treba nabaviti certifikat od FINE, cijena mu je 300 Kn, i to mora korisnik sam zatražit od FINE, u nekoj od njihovih poslovnica,
  • i na kraju, treba postaviti novi program za rad sa POS-kasom. Program je u izradi (ustvari, dorađuje se) ali još uvijek nisu dane konačne specifikacije od Porezne uprave, pa se niti ne može do kraja završiti još neko vrijeme.


O ostalim detaljima oko fiskalizacije ćemo na vrijeme ovakvim obavijestima upoznavati korisnike, a više o tome će uskoro biti dostupno na našim web stranicama.